Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii na stronie internetowej https://tiger-instinct.pl

I. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności i plików cookies, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Tomasz Pietraszewski, UKS Master Class, ul. Majora 12a, 31-422 Kraków, tel. + 48 662 083 099, adres e-mail kontakt.tigerinstinct@gmail.com
Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu.
Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://tiger-instinct.pl

II. Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 2. Zakres pozyskiwanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika.
 3. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika czynności, do której przeznaczony jest formularz kontaktowy.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 5. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi informacji zwrotnej.
 6. Administrator może przechowywać wiadomości e-mail oraz inną korespondencję z Użytkownikiem, aby móc odpowiadać na pytania.
 7. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 8. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy do udostępnienia danych obligują Administratora przepisy prawa.
 9. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo do:
 • żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

III. Pliki cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, w każdej chwili może zmienić ustawienia przeglądarki, z której korzysta. W każdej chwili może także usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, programów służących w tym celu lub skorzystania z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego Użytkownik korzysta.

IV. Logi serwera

 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.